TECHNOKABEL S.A. je európsky výrobca káblov pre priemyselnú automatizáciu, riadenie, digitálny a analógový prenos signálu, počítačových káblov (vrátane štruktúrovaných), vysokofrekvenčných káblov, audio a video káblov (vrátane profesionálnych káblov) a špeciálnych káblov navrhnutých podľa požiadaviek zákazníka . Moderné továrenské vybavenie a dlhoročné skúsenosti našich špecialistov nám umožňujú vyrábať technicky vyspelé typy káblov, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne požiadavky našich zákazníkov. Našu kvalitu potvrdzuje viac ako 20% export káblov do Nemecka a škandinávskych krajín.

 

TECHNOKABEL S.A. jeho činnosť sa riadi týmito zásadami:

  • rozvíja výrobu moderných, technologicky vyspelých, kvalitných káblov a vodičov,

  • zostáva v úzkej spolupráci s klientmi, aby plne naplnil ich očakávania a potreby,

  • poskytuje našim zákazníkom krátke dodacie lehoty vysokokvalitných káblov za konkurenčné ceny.

Neustále zlepšovanie výrobných metód nám umožňuje využívať nové technické riešenia, ktoré ďalej uspokojujú našich zákazníkov. Spokojnosť našich zákazníkov je najdôležitejším cieľom činnosti spoločnosti Technokabel. Najväčšími príjemcami nami vyrábaných káblov sú: priemyselné odvetvia (vrátane elektrotechnického a elektronického, petrochemického, hutníckeho), elektrárne, telekomunikácie, rádiokomunikácie, vojenské spoje, stavebníctvo a stovky inštalačných firiem.

Neustály výskum využitia nových materiálov, technológií a káblových konštrukcií nám umožnil za posledných 10 rokov vyvinúť a implementovať do výroby viac ako 1500 káblových konštrukcií v súlade s medzinárodnými požiadavkami. Úzka spolupráca s domácimi a zahraničnými zákazníkmi nám umožňuje nachádzať efektívne riešenia, ktoré v praxi potvrdzuje dlhoročná bezporuchová prevádzka káblov so značkou Technokabel. Výskumné a vývojové práce realizované v Technokabel na vývoji čoraz technicky vyspelejších káblových štruktúr, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky, nám umožňujú konkurovať renomovaným dodávateľom z Európskej únie a USA.

Systém manažérstva kvality, ktorý v TECHNOKABL používame, je proces, ktorý nám umožňuje získať produkt, ktorý spĺňa očakávania zákazníka a je dodaný včas. Tento proces sa týka všetkých zamestnancov spoločnosti. Začína sa definovaním požiadaviek zákazníka a určením účelu a spôsobu použitia kábla alebo vodiča, cez prijatie objednávky, návrh výrobku (ak nebol vyrobený u nás), výrobu a kontrolu, až po predaj výrobku. Náš systém sa neustále zlepšuje a nielen my, ale aj naši klienti sme preukázali jeho účinnosť. Náš systém manažérstva kvality je v súlade s normou ISO 9001. Informatizácia spoločnosti a moderné meracie a výskumné zariadenia výrazne ovplyvňujú dosahovanú a neustále zlepšovanú úroveň kvality a spoľahlivosti našich produktov.